O mrocznej poezji i poetach wyklętych – prof. Sabina Brzozowska, dr Małgorzata Burzka-Janik i prof. Adrian Gleń z Katedry Literatury Polskiej Instytutu Nauk o Literaturze UO.
Zapraszamy licealistów (i nie tylko) 30 października 2019 r., godz. 12.30, Collegium Maius sala 306 (Pl. Kopernika 11a, Opole)