Projekt Ustawy 2.0., czyli ustawy o szkolnictwie wyższym był tematem debaty, która odbyła się 10 listopada br. w Sali Senatu Collegium Maius UO. Debata była kontynuacją dyskusji środowiska akademickiego nad projektem zwanym przez jego twórcę, wicepremiera Jarosława Gowina, konstytucją dla nauki, a więc kontynuacją dyskusji nad przyszłością polskich wyższych uczelni. Spotkanie zorganizowali pracownicy naszego uniwersytetu, we współpracy z Komitetem Kryzysowym Humanistyki Polskiej, a uczestniczyli w nim także: przewodniczący komitetu Aleksander Temkin, członek Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie RP, przewodniczący Rady Miasta Opola Marcin Ociepa,  prof. Jerzy Żyżyński – były poseł, członek Rady Polityki Pieniężnej, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. Robert Tomanek.

Debatę prowadzili: dziekan Wydziału Filologicznego prof. Joanna Czaplińska i dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. Piotr Stec. Udział w niej wzięli także rektor UO prof. Marek Masnyk,  prorektorzy: prof. Izabella Pisarek i prof. Janusz Słodczyk oraz pracownicy naukowi i studenci naszego uniwersytetu, w tym przewodnicząca Rady Studenckiej Wydziału Filologicznego UO Barbara Serej.

Debatę poprzedziła konferencja prasowa, w czasie której organizatorzy spotkania podzielili się niepokojem, jaki budzą zawarte w projekcie, niekorzystne dla regionalnych uczelni rozwiązania, faworyzujące stare, duże uniwersytety.

Zdaniem Aleksandra Temkina, przewodniczącego Komitetu Kryzysowego Humanistyki  Polskiej, przygotowywana ustawa  będzie korzystna przede wszystkim dla czterech uniwersytetów:  Jagiellońskiego, Warszawskiego, Wrocławskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: – Reszta nie ma szans na to, aby znaleźć się w peletonie – zauważył.

Przewodniczący Rady Miasta Opola Marcin Ociepa podkreślił różnicę w traktowaniu Uniwersytetu Opolskiego przez poprzednich i obecnego ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Przypomniał życzliwość, z jaką wicepremier poparł, także finansowo,  starania uczelni o utworzenie kierunku lekarskiego: – To suma 33 milionów złotych z budżetu państwa. Dyskutujmy nad projektem tej ustawy, ale bez emocji – to czas konsultacji, dialogu. Taka forma prac nad ustawą jest dowodem partnerskiego traktowania przez ministerstwo środowiska akademickiego. Ale dyskutując – myślmy Polską. Myślmy, co poprawić, jak problemy rozwiązać – kierując się racją państwa.

Przewodniczący rady miejskiej przypomniał również o przychylności władz miasta, na jaką Uniwersytet Opolski mógł i może liczyć: – Marginalizacja uniwersytetu byłaby zagrożeniem dla regionu, będziemy starali się temu zapobiec.

Tematem drugiej części debaty były prawa studenta i doktoranta w świetle nowych regulacji Ustawy 2.0 – „Student i doktorant jako klient czy petent?”. Spotkanie prowadzili: mgr Monika Helak z Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej, mgr Jacek Pakuła oraz dr Wojciech Opioła z Instytutu Politologii UO.

Tekst: Barbara Stankiewicz

Zdjęcie: Jarosław Mokrzycki