Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Opolskiego ukazała się publikacja dr Marty Chyb-Winnickiej pt. „Efektywne słuchanie w języku polskim jako ojczystym – diagnoza i profilaktyka”.

W książce Czytelnicy odnajdą odpowiedź na następujące pytania: Jak definiować „efektywne słuchanie”? Jaki jest poziom umiejętności słuchania uczniów szkół podstawowych? W jakim stopniu radzą sobie oni ze słuchaniem różnych typów wypowiedzi? Czy są przygotowani do pełnienia roli kompetentnego słuchacza w naturalnych warunkach porozumiewania się i na dalszych etapach kształcenia?

Tom 8. serii wydawniczej „Język a Edukacja” może być źródłem refleksji dla nauczycieli praktyków, studentów, dydaktyków akademickich na temat wagi umiejętności słuchania w sytuacji szkolnej i codziennej komunikacji, a także podpowiedzią, jak tę sprawność diagnozować, rozwijać i doskonalić.

 

Więcej informacji zob. strona Wydawnictwa Uniwersytetu Opolskiego:

https://wydawnictwo.uni.opole.pl/jezyk-a-edukacja-8%3A-efektywne-s%C5%82uchanie-w-jezyku-p

 

dr Marta Chyb-Winnicka – adiunktka, pracuje w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego. Interesuje się lingwo- i glottodydaktyką, szczególnie doskonaleniem i diagnozą umiejętności słuchania.

Strona profilowa: https://instytutjezykoznawstwa.wfil.uni.opole.pl/marta-chyb-winnicka/