1. O projekcie


Nauka obywatelska to nowy europejski kierunek uprawiania nauki polegający na włączaniu obywateli w działalność naukową (zgodną z ich zainteresowaniami i priorytetami, m.in. w obszarze nauk społecznych czy humanistycznych). Ludzie niezwiązani z nauką mogą zarówno zbierać, opracowywać czy przetwarzać dane, jak i określać same problemy badawcze, które ich zdaniem są ważne społecznie. Projekt dotyczy wprowadzenia do opolskich szkół średnich nauki obywatelskiej będącej pomostem między szkolną edukacją i działalnością akademicką i społeczną.


2. Zadania i wymagania


Poszukujemy studentów z Wydziałów Filologicznego i Nauk Społecznych, którzy wraz z uczniami opolskich szkół średnich (z klas o profilach językowych, humanistycznych lub społecznych) zrealizują projekt pn. Nauka obywatelska w szkołach. Przed przystąpieniem do pracy z młodzieżą studenci zostaną przeszkoleni przez kadrę UO w semestrze zimowym. W szkołach projekt rozpocznie się w semestrze letnim, po uzgodnieniu formuły współpracy z nauczycielem wybranego liceum w Opolu. Zadaniem przyjętych studentów będzie poprowadzenie w klasie 10-15 h warsztatów na temat nauki obywatelskiej, odbycie 15-10 h konsultacji, a po zakończeniu projektu udzielenie uczniom pomocy przy prezentowaniu wyników (maks. 5 h konsultacji). Uczniowie realizować będą projekty do końca semestru letniego, a następnie przedstawią je na forum szkoły w postaci plakatów lub prezentacji. Raporty z najlepszych projektów mogą zostać przetłumaczone i przedstawione na forum sojuszu FORTHEM (https://www.forthem-alliance.eu/), gdzie podobne działania realizowane są w miastach uczelni partnerskich. Poszukujemy osób, które chcą sprawdzić się we współpracy z młodzieżą, które interesują się partycypacją społeczną, językami, kulturą i które są otwarte na nowe doświadczenia.


3. Korzyści dla studentów

  • Studenci biorący udział w projekcie nabędą dodatkowe kompetencje praktyczne i projektowe.
  • Prezydent Opola ufunduje stypendia w wysokości ok. 1000 zł, aby pokryć wydatki i zrekompensować czas przeznaczony na realizację projektu.
  • Uniwersytet Opolski uzna współpracę studentów ze szkołami w suplemencie dyplomu, a także, w miarę możliwości i potrzeby, jako  punkty ECTS w ramach kursów zmiennych.
  • Student uzyska możliwość wykazania działań na rzecz współpracy regionalnej i międzynarodowej (do swojego CV, portfolio, wniosku o stypendium/nagrodę Rektora UO).


4. Aplikowanie


Prosimy przesłać CV zawierające informacje osobiste i dane kontaktowe, szczegóły na temat swojej edukacji, zainteresowań naukowych i oczekiwań na adres atabisz@uni.opole.pl (prof. UO dr hab. Anna Tabisz, Instytut Językoznawstwa) Termin: 30 listopada 2021