W imieniu Studenckiego Koła Naukowego Romanistów Uniwersytetu Opolskiego serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej studenckiej konferencji naukowej zatytułowanej “La perception des anglicismes dans l’espace francophone”, która odbędzie się 15 czerwca 2020 roku.

Konferencja skierowa jest do studentów oraz doktorantów i porusza szeroko pojętą tematykę zapożyczeń z języka angielskiego w języku francuskim oraz ich percepcję w przestrzeni frankofońskiej. Wykład plenarny zatytułowany „Les compositions par amalgame dʼorigine anglaise en français actuel” wygłosi dr Radka Mudrochova z Uniwersytetu Karola w Pradze.

Języki konferencji: francuski, angielski, polski.

Abstrakty prosimy przesyłać na adres mailowy jlazar@uni.opole.pl do dnia 31.03.2020.