W dniach 19 i 20 września br. Na Uniwersytecie Opolskim będzie miała miejsce międzynarodowa konferencja naukowa pod hasłem „Religia i styl”, organizowana przez Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa oraz Instytut Slawistyki UO. 

Program zawiera wystąpienia 30 referentów – językoznawców, literaturoznawców, kulturoznawców oraz teologów – z pięciu ośrodków zagranicznych (Chiny, Czechy, Rosja,  Serbia, Słowacja) oraz kilku ośrodków polskich (Kraków, Lublin, Opole, Toruń, Warszawa).

Ważną część konferencji stanowić będzie posiedzenie Komisji Języka Religijnego przy Międzynarodowym Kongresie Slawistów, na które dodatkowo przybędą naukowcy z Polski i zagranicy. Komisję stanowi 37-osobowe gremium specjalistów, które w okresie pięcioletniej kadencji (między ostatnim kongresem w 2018 r. w Belgradzie a następnym  w 2023 w Paryżu)  określi ramy i szczegółowe cele wspólnych badań nad tymi odmianami poszczególnych języków narodowych, które obsługują sferę kultury związaną z religią.

Rangę opolskiego spotkania wyznacza zarówno format badaczy, z bogatym dorobkiem i doświadczeniem, jak i przedmiot badań: religia i język – jego role, moc oddziaływania, właściwości etc. Religia, a właściwie religie i wyznania, stanowią, jak wiadomo, niezwykle ważny obszar życia społecznego, mający wpływ nie tylko na sprawy sacrum, ale i profanum.  Referaty dotyczą języka i tekstów katolicyzmu, prawosławia i religii Wschodu, funkcjonujących w różnych kontekstach narodowych i kulturowych. Referenci będą mówić o tekstach dawnych i współczesnych; tekstach powstałych w obszarze językowym polskim, rosyjskim, czeskim, słowackim i serbskim, a także o tłumaczeniach z jednego na drugi; o słownictwie i  terminologii religijnej,  w tym o narodowych, a nawet europejskich słownikach biblizmów; o możliwościach i metodach badań porównawczych nad językami różnych religii i konfesji; o kazaniach i kaznodziejach (w tym słuchanych dzisiaj i bardzo popularnych), o humorze w kazaniach i niezamierzonej śmieszności tłumaczeń biblijnych; o modlitwach, apokryfach oraz innych gatunkach religijnych, w tym  poetyckich; o zróżnicowaniu języka religijnego oraz o innych zjawiskach i kwestiach związanych z tym obszarem problemowym.

Miejscem obrad będzie Collegium Maius – Sala Plafonowa oraz Muzeum Uniwersytetu Opolskiego.

Patronat medialny nad wydarzeniem przyjęło opolskie Radio Doxa.