6 września 2018 r. odbyła się dwugodzinna telekonferencja między Uniwersytetem Opolskim a National ChungHsing University na Tajwanie. Z naszej strony prelegentami byli dr hab Katarzyna Molek-Kozakowska z Instytutu Filologii Angielskiej i dr Michał Wanke z Instytutu Socjologii, którzy współpracują w zespole przygotowującym dokumentację do otwarcia nowego kierunku Master of Liberal Arts (w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju UO PO WER 2014-2020 Działanie 3.5). Po stronie chińskiej spotkanie koordynowała prodziekan College of Liberal Arts Prof. Rose Hsiu-li Juan. Telekonferencja miała charakter roboczy i dotyczyła wymiany doświadczeń, materiałów i pomysłów na prowadzenie interdyscyplinarnych kierunków studiów w zakresie “sztuk wyzwolonych” oraz możliwości współpracy dydaktycznej i badawczej w ramach Pracowni Badań nad Komunikacją na Wydziale Filologicznym. Telekonferencja jest pokłosiem kontaktów nawiązanych w trakcie kwietniowego spotkania partnerskiego Central European Staff Week współorganizowanego przez sekcję ds Międzynarodowych Programów Studiów, Biuro Erasmus (Akcja K107) i Pracownię Badań nad Komunikacją. Kolejne telekonferencje zaplanowane na najbliższy rok akademicki mają na celu dzielenie się informacjami o wyzwaniach i sukcesach w przełamywaniu barier w prowadzeniu badań i kształcenia interdyscyplinarnego.