Langue française, institutions européennes et relations internationales

 

to oferta edukacyjna wyróżniająca się na tle studiów neofilologicznych w Polsce dzięki nowatorskiemu podejściu w doborze treści nauczania

 

Te studia są dla Ciebie, jeśli planujesz
 • zdobyć umiejętności w zakresie francuskiego języka specjalistycznego w powiązaniu z organizacją i funkcjonowaniem instytucji europejskich, relacjami biznesowymi, językiem administracji, prasą i mediami
 • poszerzyć wiedzę na temat teorii językoznawczych związanych z komunikacją językową w obrębie socjolingwistyki i pragmatyki oraz poznać literackie i kulturowe dziedzictwo europejskie

+

 • studiować złożoną naturę zjawisk językowych i zaawansowane konstrukcje językowe, zapoznać się ze współczesnymi teoriami przekładu specjalistycznego i literackiego
 • pogłębić znajomość fundamentalnych dylematów współczesnej cywilizacji w kontekście aktualnych problemów politycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych w Europie i na świecie
 • odbyć część studiów za granicą w ramach programu Erasmus+

Wydział prowadzi współpracę naukowo-dydaktyczną z uniwersytetami w Strasburgu, Dijon, Montpellier, Mulhouse, Toulouse, Porto, Santiago de Compostela, Valladolid, Santander, Oviedo, Rydze i Bańskiej Bystrzycy.

 

Oferujemy
 • program nauczania skoncentrowany na rozwijaniu kompetencji językowych i komunikacyjnych w języku francuskim specjalistycznym
 • innowacyjne podejście do nauczania, oparte na treściach branżowych przygotowujące absolwenta do funkcjonowania w życiu zawodowym
 • zajęcia prowadzone w całości w języku obcym (oferta skierowana jest do studentów polskich oraz zagranicznych)
 • wymianę międzynarodową (zagraniczne wyjazdy studentów)

W ramach praktycznej nauki języka francuskiego proponujemy m.in. : Le français des institutions européennes, Le français des affaires,  Le français de l’administration, La revue de presse, Traductions de textes spécialisés.

W ramach przedmiotów kierunkowych oferujemy m.in. : Langue(s) et société(s), Aspects pragmatiques de la communication, Littérature européenne, Les relations historico-politiques de la France en Europe, Théories de la traduction.

 

Zapewnisz sobie szeroki wachlarz możliwości zatrudnienia
 • w szeroko rozumianych organizacjach międzynarodowych,
 • przedsiębiorstwach prywatnych,
 • administracji publicznej,
 • instytucjach kultury,
 • w wydawnictwach,
 • redakcjach czasopism.

 

Zakładamy, że absolwent będzie potrafił pracować w zespole, wyróżniał się szeroko rozwiniętymi kompetencjami komunikacyjnymi, interpersonalnymi i społecznymi. Charakteryzować się będzie innowacyjnym podejściem w rozwiązywaniu złożonych i nowych problemów poprzez dokonywanie właściwych wyborów, ocen i konstruktywnej interpretacji. W trakcie studiów wykształci umiejętność analitycznego myślenia, poszukiwania, dobierania źródeł, dokonywania syntezy informacji. Ponadto będzie  przygotowany do kontynuacji edukacji i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

 

Wymagania rekrutacyjne

konkurs dyplomów

Absolwenci innych filologii niż filologia romańska muszą udokumentować znajomość języka francuskiego (certyfikat DALF C1 lub pozytywny wynik egzaminu ze znajomości j. francuskiego)

Jednostka kwalifikacyjna Waga
Ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia 1

 

Masz jakieś pytania? Napisz do nas! Więcej o kierunku Langue française, institutions européennes et relations internationales opowie Ci nasza koordynatorka:

 

mgr Aleksandra Bogocz

E-mail: abogocz@uni.opole.pl


 • Langue française, institutions européennes et relations internationales

 

W sprawach związanych z samym procesem rekrutacji, napisz na adres: rekrutacja@uni.opole.pl

 

<< powrót do strony Studia II Stopnia

 

 

ABC rekrutacji


 

Zasady Kwalifikacji

 • Ocena na dyplomie

Wymagane dokumenty

 • Dyplom ukończenia studiów

Najważniejsze daty

 • 19.04.2024 – rozpoczęcie rejestracji kandydatów w IRK
 • 22.07.2024 – ostatni dzień rejestracji i wniesienia opłaty
 • 24.07.2024 – wyniki I terminu rekrutacji
 • 30.07.2024 – ostateczny termin złożenia dokumentów
 • 01.10.2024 – rozpoczęcie roku akademickiego

Langue française, institutions européennes et relations internationales w pigułce


 

Strona kierunku

Moduł do wyboru

 • specjalistyczne aspekty komunikacji w języku francuskim
 • przekładoznawstwo
 • język włoski