W dniach 18-19 października w Zakładzie Translatoryki i Leksykografii Instytutu Filologii Angielskiej odbyła się konferencja naukowa pt. „Ekwiwalencja w tekstach, słownikach i leksykalnych bazach danych”. Konferencję rozpoczęli Dziekan Wydziału Filologicznego, prof. Joanna Czaplińska, oraz kierownik Zakładu Translatoryki i Leksykografii, prof. Paweł Marcinkiewicz. Przez dwa dni ponad dwudziestu gości z Polski i zagranicy dyskutowało o różnych aspektach przekładu, od problemów związanych z przekładami Biblii po kwestie wykorzystania i funkcjonalności korpusów językowych. Z wykładami plenarnymi wystąpili prof. Tadeusz Piotrowski z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz prof. Vladimir Benko ze Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie. Konferencja zebrała tyle pochwał od naszych gości, iż najprawdopodobniej za rok zorganizujemy kolejną!