Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanej przez Katedrę Nauk o Kulturze i Religii oraz Katedrę Języka Polskiego kolejnej edycji konferencji naukowej

DZIEDZICTWO KULINARNE  ŚLĄSKA
W NOWYCH KONTEKSTACH INTERPRETACYJNYCH
,

która odbędzie się w Opolu, w dniach 2-3 marca 2020 roku.

            Pragniemy, aby tematyka tegorocznej konferencji pokazywała dziedzictwo kulinarne Śląska w nowych kontekstach interpretacyjnych. Fascynacja pożywieniem wcześniejszych pokoleń współcześnie przeżywa swoisty renesans, co ma wyraz w rozmaitych formach jego upowszechniania i popularyzacji. Dziś prawie każdy może delektować się regionalnymi specjałami, nie tylko w karczmach lub gospodach, lecz również może nabyć je podczas jarmarków produktów tradycyjnych, a nawet w dyskontach spożywczych.

Dziedzictwo kulinarne Śląska, uwzględniając położenie regionu, jego złożoną historię, zmiany ludnościowe po drugiej wojnie światowej, stanowi mozaikę niezwykle interesujących zagadnień, które ciągle nie do końca są rozpoznane i czekają na odkrycie. Dlatego też konferencja adresowana jest do przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych (np. kulturoznawców, językoznawców, folklorystów, etnologów i antropologów, historyków, socjologów), którym problematyka dziedzictwa kulinarnego Śląska jest bliska.

 

Proponujemy następujące zakresy tematyczne:

 1. Stan badań nad dziedzictwem kulinarnym.
 2. Kulinaria w perspektywie dziedzictwa niematerialnego.
 3. Kulinaria codzienne, świąteczne i obrzędowe.
 4. Społeczno-kulturowe uwarunkowania pozyskiwania i wytwarzania pożywienia dawniej i dziś.
 5. Kulinaria w folklorze (np. w bajkach, podaniach, pieśniach, opowieściach wspomnieniowych, dowcipach).
 6. Współpraca podmiotów w zachowaniu i interpretacji dziedzictwa kulinarnego.
 7. Promocja śląskiego dziedzictwa kulinarnego (np. szlaki, imprezy kulinarne, produkty żywnościowe, lokale gastronomiczne).
 8. Przemiany dziedzictwa kulinarnego w ostatnich latach.
 9. Wpływy obce na kształtowanie się obrazu kulinariów śląskich (np. kresowe, czeskie, niemieckie, austriackie, węgierskie).
 10. Kulinaria jako atrakcja turystyczna regionu.
 11. Ochrona dziedzictwa kulinarnego.
 12. Językowo-kulturowy obraz kulinariów.
 13. Językowe aspekty kulinariów śląskich (np. sposoby nazywania nazw potraw, motywacja gwarowych nazw kulinariów, kulinaria we frazeologii i paremiologii).
 14. Kulinaria jako tworzywo tekstów literackich.
 15. Kulinaria w środkach społecznego komunikowania.

 

Opłata konferencyjna wynosi 450 zł. W ramach tej kwoty organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne, przerwy kawowe, catering i uroczystą kolację w dniu 2 marca oraz publikację referatu w punktowanej monografii wieloautorskiej (po uzyskaniu pozytywnych recenzji).  Przewidywany czas wystąpienia to 20 minut. Informujemy, że organizatorzy nie pośredniczą w rezerwacji noclegów. W późniejszym terminie podana zostanie lista hoteli, w których będzie można zarezerwować nocleg. Więcej informacji dotyczących konferencji prześlemy w osobnym komunikacie.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na załączonym formularzu do 30 grudnia 2019 roku na adres e-mailowy organizatorek konferencji: dtrybek@uni.opole.pl; lprzymuszala@uni.opole.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

ZAPROSZENIE OPOLE 2020

 

dr hab. Dorota Świtała-Trybek, prof. UO

dr hab. Lidia Przymuszała, prof. UO