z dnia 10 kwietnia 2020 r. Na podstawie § 118 ust. 1 pkt 4 lit. b Statutu Uniwersytetu Opolskiego (tj. Uchwała nr 248/2016-2020 z dnia 19 marca 2020 r.) obwieszcza się, co następuje:

czytaj więcej…