11 stycznia 2018 r. – wykład mistrzowski dla doktorantów Wydziału Filologicznego wygłosił prof. dr hab. Wiesław Rzońca (UW). Wystąpienie na temat “Cyprian Norwid jako poeta XXI wieku” sprowokowało żywą dyskusję, w której wzięli udział: prof. I. Alechnowicz-Skrzypek, prof. E. Dąbrowska, prof. M. Dybizbański, prof. A. Mazur, dr M. Burzka-Janik… Spotkanie prowadziła prof. Sabina Brzozowska.