Miło nam poinformować, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 28 listopada 2019 r. nadał Pani Jolancie Nocoń tytuł profesora nauk humanistycznych. Składamy Pani Profesor najserdeczniejsze życzenia dalszych sukcesów w pracy zawodowej oraz pomyślności w życiu osobistym.

Dyrekcja, współpracownicy i przyjaciele z Instytutu Językoznawstwa UO