Interdyscyplinarność i Transdyscyplinarność – Nauka dla Społeczeństwa i Ludzi

W dniach 17 – 18 kwietnia, w ramach Central European International Week, który trwa właśnie na Uniwersytecie Opolskim, odbyła się międzynarodowa konferencja, “Interdisciplinarity and Transdisciplinarity – Science for Human Beings”. Konferencję na Wydziale Filologicznym otworzyła dziekan, profesor Joanna Czaplińska, a wykład plenarny wygłosił profesor Krzysztof Skowroński z Instytutu Filozofii. W ramach 5 paneli uczestnicy wysłuchali 15 wystąpień, filologów, badaczy komunikacji, socjologów, psychologów i politologów z Polski, Europy i Azji. Konferencję zorganizowano w ramach Pracowni Badań Komunikacji pod przewodnictwem dr. Katarzyny Molek-Kozakowskiej.

Interdisciplinarity and Transdisciplinarity – Science for Society and Human Beings

The conference “Interdisciplinarity and Transdisciplinarity – Science for Society and Human Beings” was held on 17- 18 April, as part of the Central European International Week that takes place currently at the University of Opole. The opening address was given by professor Joanna Czaplińska, the dean of the Faculty of Philology, the host of the conference and the keynote lecture was given by the professor Krzysztof Skowroński of the Institute of Philosophy. There were 15 papers presented in 5 panels by philologists, communication scholars, sociologists, psychologists and political scientists from Poland, Europe and Asia. The conference was organized by the Communication Research Lab directed by dr. Katarzyna Molek-Kozakowska.