W związku z napływem uchodźców z Ukrainy informujemy, że Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego podejmuje się koordynacji wszelkich działań edukacyjnych odpowiadających  na zapotrzebowanie przybywających osób. Dlatego zachęcamy i zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się do prac pomocowych. Liczymy na zaangażowanie studentów z Ukrainy, którzy podejmą się prowadzenia lekcji języka polskiego, opieki nad dziećmi, pomogą uchodźcom w adaptacji do nowych warunków życia itp.

Wobec powyższego prosimy wszystkich chętnych studentów o zgłaszanie się do koordynatorów (kpajak@uni.opole.pl lub  bderen@uni.opole.pl ) w celu podjęcia wspólnych działań na rzecz uchodźców. 

Zachęcamy również placówki oświatowe i opiekuńcze do zgłaszania zapotrzebowania na  działania pomocowe o charakterze edukacyjnym ze strony Uniwersytetu.

Ponadto informujemy, że jesteśmy otwarci na różnorodne koncepcje, pomysły i propozycje, które pozwolą usprawnić nasze starania.

 

У зв’язку зі збільшенням числа біженців з України, інформуємо, що Філологічний Факультет Опольского Університету здійснює координацію всіх навчальних заходів, які відповідають потребам осіб, які до нас прибувають. Тому ми запрошуємо всіх бажаючих приєднатися до надання допомоги. Ми хотіли би залучити студентів з України до проведення занять з польскої мови, догляду за дітьми, допомоги біженцям в адаптації до нових умов життя і т.д. 

У зв’язку з вищесказаним просимо усіх бажаючих студентів звернутися до координаторів (kpajak@uni.opole.pl або bderen@uni.opole.pl), задля спільної допомоги на користь біженців. 

Також закликаємо навчальні та виховні установи повідомляти про необхідну допомогу навчального характеру з боку університету.

Крім того, ми відкриті для нових концепцій, ідей і пропозицій, які можуть поліпшити результати наших старань.