Dnia 11.10.2018 odbyła się wspólna inauguracja studiów doktoranckich PhD Programme in English language and literature oraz studiów II stopnia Master of Liberal Arts. Doktoranci i studenci złożyli ślubowanie w obecności Dziekan Wydziału prof. Joanny Czaplińskiej. Wykład inauguracyjny wygłosiła prof. Ewa Borkowska z Uniwersytetu Śląskiego.