19 października 2017 miała miejsce inauguracja roku akademickiego 2017-18 studiów doktoranckich PhD Programme in English Language and Literature. Immatrykulowani w tym roku doktoranci złożyli ślubowanie, które przyjęła Dziekan Wydziału Filologicznego, prof. Joanna Czaplińska. Wykład inauguracyjny pt. „Przekład a pamięć (kolektywna i zbiorowa). Tłumacząc Anne Carson” wygłosiła prof. Olga Kubińska. Profesor Kubińska wykłada na  Uniwersytecie Gdańskim, gdzie  kieruje Katedrą Translatoryki Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki UG. Ponadto jest poetką , tłumaczką   oraz  prezeską Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego. Była stypendystką Fundacji Kościuszkowskiej i Polish-American Arts Association. Książka profesor Kubińskiej Przybyłem tu by umrzeć: Relacje z placów straceń (wyd. słowo/obraz/terytoria 2014) otrzymała nagrodę „Literatury na Świecie”. Fascynującego wykładu profesor Kubińskiej, przedstawionego po angielsku, razem z doktorantami wysłuchali goszczący na naszym wydziale studenci zagraniczni.