Biuro Nauki i Obsługi Projektów/Zespół ds. mobilności międzynarodowej ogłasza rekrutację dla pracowników wykazujących zainteresowanie odbyciem mobilności w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) (opcja łączonego wyjazdu STA+STT – szczegóły poniżej*) w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021 (dofinansowanie: 4 dni pobytu, min. 8 godz. dydaktycznych).

Proszę o dostarczenie wniosków wyjazdowych oraz programu nauczania do Dziekanatu do 24 października 2020 r.

Umowy międzyinstytucjonalne zawiązane na daną Jednostkę W. Fil. pod adresem: http://hello.uni.opole.pl/uczelnie-partnerskie/)

Aktualny formularz wniosku wyjazdowego (Załącznik 2) jest dostępny na stronie: http://hello.uni.opole.pl/formularze-dla-nauczycieli-akademickich-2/?et_fb=1

Aktualny formularz programu nauczania – (Załącznik 3) jest dostępny na stronie: http://hello.uni.opole.pl/formularze-dla-nauczycieli-akademickich-2/?et_fb=1

Stawki stypendialne na wsparcie indywidualne dostępne są na stronie: http://hello.uni.opole.pl/mobilnosc-pracownikow-w-celach-dydaktycznych/?preview=true

* Program Erasmus+ oferuje również możliwość realizacji wyjazdu dydaktycznego połączonego ze szkoleniem (STA+STT). Może być to np. specjalistyczne szkolenie mające na celu rozwijanie kompetencji dydaktycznych lub umiejętności w zakresie opracowywania programów nauczania. W przypadku wyjazdu dydaktycznego połączonego ze szkoleniem wymagana minimalna liczba godzin dydaktycznych do przeprowadzenia zostaje zmniejszona z 8 do 4 godzin w trakcie pobytu.