W dniach 29-30. marca w pałacu w Mosznej odbyło się drugie seminarium w ramach projektu “Borders and Dialogue” realizowanego przez Uniwersytet w Hradec-Kralove i Uniwersytet Opolski. Po jesiennej pracy terenowej w Broumovie, która koncentrowała się na pozostawionym dziedzictwie materialnym Niemców Sudeckich, w opolskiej części studenci i pracownicy obu uczelni skupili się na relacjach społecznych, kulturowych na śląsku opolskim. W dwudniowych warsztatach udział wzięli studenci Komunikacji Transkulturowej z UHK i studenci seminarium “Public Spaces and Private Narratives. Humans and their Symbolic Boundaries” prowadzonego przez dr. Michała Wanke z Katedry Nauk o Kulturze i Religii na studiach English in Public Communication.

Wieczór uświetnił kameralny koncert w sali kominkowej pałacu, który dali dr. Petr Macek (gitara basowa), dr. František Burda (gitara akustyczna, cajón). W repertuarze były wyłącznie utwory o tematyce pokojowej, a gościnnie zaśpiewały także studentki z Hradca i Opola: Czeszka, Ukrainka i Rosjanka.

Warsztat na temat społecznej historii współczesnego Śląska Opolskiego poprowadził Marcin Deutschmann z Katedry Nauk Socjologicznych, a dyskusję ze studentami prowadzili dr. hab. Stankomir Nicieja, prof. UO, z Katedry Nauk o Kulturze i Religii oraz Clara Kleininger z Katedry Nauk Socjologicznych. Efekty pracy studentów można będzie oglądać w kwietniu w Collegium Maius na specjalnie przygotowanej wystawie.

Projekt realizowany jest z grantu Funduszu Wyszehradzkiego, którego kierownikami są dr Ludek Jirka z UHK i dr Michał Wanke z UO. Studenci i pracownicy spotkają się po raz ostatni późną wiosną tego roku w Broumovie.

Fot. Clara Kleininger

 


“Borders and Dialogue”: our students and their Czech colleagues working together in Moszna

 

On the 29th and 30th of March, the second seminar of the project “Borders and Dialogue” that was organized by the University of Hradec-Kralove and the University of Opole took place in Moszna Castle. After last autumn’s fieldwork in Broumov, which was focused on the material heritage of the Sudeten Germans, the students and staff of both universities focused on the social and cultural relations in Opole Silesia. The two-day workshop was attended by students of transcultural communication from the UHK and students of the seminar “Public Spaces and Private Narratives. Humans and their Symbolic Boundaries” by Ph.D. Michał Wanke, from the Department of Cultural Studies, from the course English in Public Communication.

The evening was marked by a cozy concert in the Chateau Chimney Hall, given by Petr Macek Ph.D. (bass), and František Burda Ph.D. (acoustic guitar, cajón). The repertoire consisted exclusively of peaceful works and with guest-starring students-singers from Hradec and Opole: a Czech, a Ukrainian, and a Russian.

The workshop on the social history of today’s Opole Silesia was led by Marcin Deutschmann from the Chair of Sociological Sciences, and the discussion with the students was conducted by prof. UO Stankomir Nicieja from the Department of Cultural Studies along with Clara Kleininger from the Department of Sociology. The results of the students’ work will be shown in a specially prepared exhibition at the Collegium Maius in April.

The project is being implemented with a grant from the Visegrad Fund headed by Ludek Jirka Ph.D. of UHK and Michał Wanke Ph.D. of UO. Students and staff will meet for the last time in late spring this year in Broumov.

Photo by Clara Kleininger