W związku z uroczystościami pogrzebowymi prof. Andrzeja Ciuka zawieszone zostają zajęcia na Wydziale Filologicznym w piątek 8.12.2017 w godzinach 11:00 – 14:00