Termin zgłoszeń przedłużony do 13 grudnia

Sojusz FORTHEM ma na celu stworzenie studentom nowych możliwości podróżowania i studiowania na różnych uczelniach. Do 29 listopada 2020 zachęcamy studentów do ubiegania się o mobilność krótkoterminową semestrze letnim 2021. Oferowane są dwie możliwości: mobilność zbiorowa lub indywidualna. Więcej informacji tutaj:

Grupowe mobilności (po 5 osób z UO na każde tygodniowe wydarzenie z listy)
Indywidualne mobilności (pobyt dwutygodniowy aranżowany indywidualnie w porozumieniu z goszczącym uniwersytetem partnerskim).

Aplikacje poprzez formularz online dostępny na stronach dotyczących tych mobilności.

W razie pytań organizacyjnych należy pisać na adres forthem@uni.opole.pl . Pod adresem molekk@uni.opole.pl (Katarzyna Molek-Kozakowska) można skonsultować swój “motivation letter” po angielsku.