Od 31 marca do 2 kwietnia na Uniwersytecie w Jyväskylä w Finlandii odbyła się wirtualna konferencja oficjalnie otwierająca współpracę konsorcjum FORTHEM w ramach pracowni wielojęzyczności (Alliance-level kick-off meeting of Multuilingualism in School and Higher Education Lab). Konferencja była poprzedzona wielotygodniowymi konsultacjami z lokalnymi grupami badaczy wielojęzyczności i studentów kierunków filologicznych i społecznych, a także interesariuszy zewnętrznych (np. szkół i organizacji trzeciego sektora), zainteresowanych badaniem, diagnozowaniem i rozwiązywaniem problemów związanych z wielojęzycznością w krajach partnerskich konsorcjum, reprezentowanych, poza Jyväskylä, przez uniwersytety w Dijon, Moguncji, Opolu, Palermo, Rydze i Walencji.

Intensywny trzydniowy program wideokonferencji i debat panelowych (dostępny tu) https://www.jyu.fi/en/collaboration/partnerships/forthem/lab-kick-off-event-multilingualism-in-school-and-higher-education pozwolił na zaprezentowanie głównych planowanych kierunków rozwoju pracowni i uzgodnienie priorytetów działań finansowanych w ramach projektu FORTHEM na bazie potencjałów poszczególnych uniwersytetów partnerskich.

Z ramienia Uniwersytetu Opolskiego w konferencji uczestniczyli: dr hab. prof. UO Kataryzyna Molek-Kozakowska (lokalna liderka labu), dr Magdalena Szyszka (członkini labu i specjalistka w dziedzinie akwizycji języka angielskiego i kształcenia nauczycieli języków obcych), mgr Tomasz Sutarzewicz (koordynator programów na Wydziale Filologicznym, odpowiedzialny za przyłączenie UO do zasobów FORTHEM Digital Academy), oraz mgr Marcin Deutschmann (doktorant na Wydziale Filologicznym). Ponieważ misją FORTHEM jest włączanie studentów do wszelkich działań pracowni, na konferencji wykorzystano materiały opracowane przez Agnieszkę Szewczak (I rok English in Public Communication) i Wojciecha Sukiennika (I rok English Philology).

Wszystkie osoby zainteresowane działalnością pracowni, a także możliwościami włączania się w jej działania w najbliższych miesiącach i latach, prosimy o kontakt (Katarzyna Molek-Kozakowska molekk@uni.opole.pl). Możliwe formy współpracy obejmują organizację konferencji i szkół letnich, przetwarzanie danych ankietowych z regionów uczelni partnerskich z możliwością publikacji naukowych lub w ramach prac dyplomowych, opracowywanie polityk i rekomendacji dla samorządów i organizacji, promowanie inkluzywnej edukacji w szkołach i uczelniach, wymianę dobrych praktyk wykorzystywania wielojęzyczności jako kompetencji społecznej, czy kształcenie nauczycieli i trenerów z różnych dyscyplin w pedagogice opartej na świadomości językowej i wrażliwości interkulturowej.