Tego lata w dzielnicy Józsefváros stolicy Węgier, studenci z całej Europy, w tym z uczelni Sojuszu FORTHEM, tworzyli filmy dokumentalne w ramach szkoły letniej Spotlight, współorganizowanej przez Uniwersytet Opolski. Cztery produkcje zrealizowane w tym roku i dwie stworzone podczas poprzedniej szkoły Spotlight w Opolu w 2022 r., zostaną wyświetlone podczas specjalnego wydarzenia na Festiwalu Opolskie Lamy, 8. października o godzinie 16.00 w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych efektami intensywnej pracy badawczej i twórczej. Filmy dotyczą przestrzeni, migracji, miejskiego aktywizmu ekologicznego i politycznej kontestacji, a także o mikroświecie kiosku z warzywami lub sile muzyki. Kilkoro studentów zapowiedziało przyjazd, więc będzie można także porozmawiać z twórczyniami i twórcami, a także nauczycielkami i nauczycielami akademickimi, którzy prowadzili zajęcia.

Więcej informacji pod adresem:

Spotlight

https://facebook.com/events/s/spotlight-at-opolskie-lamy-fil/979299716662566/

Szkołę letnią Spotlight sfinansował Uniwersytet w St. Gallen, a zorganizował/y ją: Dr Karina Gaibulina, Dr Ágnes Erőss, Clara Kleininger-Wanik i Dr Michał Wanke.

Spotlight summer school films feature at the Lamy Festival

Students from all over Europe, including FORTHEM Alliance produced documentary films during the Spotlight summer school (co-organized by the University of Opole) this summer in the Józsefváros district of Hungarian capital, Budapest. Four short films about Józsefváros and 2 about Opole, shot in 2022 will be screened in a special event during Opole Lamy Film Festival on October 8, at 4pm at the Gallery of Contemporary Art in Opole. We invite all those curious about seeing the results of intensive research and creative work. The films dwell upon the issues of space, migration, urban ecological activism or political contestation, or the microcosms of a food and vegetable store and the power of music. Several of the students, the creators of the films are to come to Opole, so there will be an opportunity to talk to the creators and also to the academic teachers who supervised their work. More information can be found here (in Polish):

Spotlight

https://facebook.com/events/s/spotlight-at-opolskie-lamy-fil/979299716662566/

Spotlight summer school was funded by the University of St. Gallen. It was organized by: Dr. Karina Gaibulina, Dr. Ágnes Erőss, Clara Kleininger-Wanik and Dr. Michał Wanke.