STUDIUJ JĘZYK ANGIELSKI NA POZIOMIE MAGISTERSKIM

 

 • jeśli znasz bardzo dobrze język angielski;
 • jeśli lubisz analizować zagadnienia kulturowe, językowe czy literackie;
 • jeśli masz ambicję przyjrzeć się wybranym aspektom filologicznym i pogłębić swoją wiedzę z wybranej dyscypliny – językoznawstwa, literaturoznawstwa lub kulturoznawstwa;
 • jeśli chcesz zdobyć wyższe wykształcenie, które otworzy ci wiele drzwi w twojej karierze zawodowej.

 

Co Ci oferujemy?

Nasz program studiów magisterskich na kierunku English Philology przyciąga studentów z różnych regionów Polski i świata – od Europy, przez Azję, po Amerykę Południową i Afrykę, dając im możliwość pogłębienia wiedzy na temat języka, literatury czy kultury krajów anglojęzycznych.

 

Czy wiesz, że w ramach tego programu studiów…
 • wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim przez wysoce wykwalifikowaną kadrę akademicką z różnych dyscyplin od językoznawstwa, translatoryki, przez literaturoznawstwo po kulturoznawstwo;
 • opanujesz język angielski prawie do perfekcji;
 • wybierzesz określoną modułową ścieżkę edukacyjną, w której pod okiem promotora rozwiniesz swoje akademickie kompetencje w jednej z wiodących dyscyplin językoznawstwa, literaturoznawstwa lub kulturoznawstwa;
 • możesz zrealizować własny projekt badawczy lub zaangażować się w projekty naukowe i kulturalne na terenie naszej uczelni lub we współpracy z partnerami w ramach sojuszu 7 europejskich uczelni FORTHEM – w Moguncji (Niemcy), Dijon (Francja), Palermo (Włochy), Rydze (Łotwa), Walencji (Hiszpania), Jyvaskyla (Finlandia);
 • możesz udzielać się w mediach studenckich i kołach naukowych;
 • możesz wykorzystać szansę na wyjazdy do uczelni partnerskich, odbyć półroczną lub roczną mobilność zagraniczną lub uczestniczyć w międzynarodowych konferencjach i warsztatach, rozwijając umiejętności komunikacji w języku obcym, poznając kulturę obcego kraju i zdobywając wiedzę zawodową za pośrednictwem języka obcego. Naszymi partnerami są między innymi: Hiszpania, Czechy, Niemcy, Grecja, Włochy, Turcja i Cypr.

 

Co zyskasz?
 • rozwiniesz swój angielski do poziomu biegłości C2 w mowie i piśmie;
 • nauczysz się funkcjonować w kontekstach profesjonalnych i akademickich;
 • otrzymasz solidne, krytyczne i naukowe przygotowanie do myślenia i pisania o interesujących cię tematach akademickich;
 • poznasz metody badań języka, kultury i literatury;
 • poszerzysz swoje horyzonty, wybierając kursy ogólnouczelniane spoza twojego kierunku;
 • a na końcu uzyskasz stopnień magistra, który otworzy Ci drogę do studiów doktoranckich.

 

A co potem?

Studia na kierunku English Philology przygotują cię do stawienia czoła wyzwaniom wysoce konkurencyjnego rynku pracy. Wyposażą cię w biegłość językową, wiedzę specjalistyczną i umiejętności niezbędne na rynku pracy – analizowania, syntezowania, przetwarzania informacji w języku angielskim. To da ci mocną podstawę, aby elastycznie dostosować się do zmieniających się wymagań świata zawodowego. Działając indywidualnie lub w zespole, sprawdzisz się doskonale w pracy na przykład w biurach tłumaczeń, agencjach public relations, wydawnictwach, agencjach reklamowych, organizacjach zbierających fundusze, spółkach, korporacjach i innych organizacjach biznesowych, ośrodkach badawczych i wielu innych dziedzinach, które wymagają biegłej znajomości języka angielskiego i wyższego wykształcenia.

English Philology to kierunek dla Ciebie! Gwarantujemy Ci najwyższą jakość kształcenia. Z nami rozwiniesz się wszechstronnie i samodzielnie pokierujesz swoją karierą. Nie czekaj, zarejestruj się już dziś online.

Podaj ocenę swojego dyplomu ze studiów licencjackich i potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie C1.

 

Język angielski to klucz, który otwiera wiele drzwi!

 

Masz jakieś pytania? Napisz do nas! Więcej o Kierunku English Philology opowie Ci nasza koordynatorka:

dr Małgorzata Adams-Tukiendorf

E-mail: m.tukiendorf@uni.opole.pl


 • English Philology
 • English Philology Teacher Training Programme
 • Master Of Liberal Arts
 •  

 

W sprawach związanych z samym procesem rekrutacji, napisz na adres: rekrutacja@uni.opole.pl

 

<< powrót do strony Studia II Stopnia

 

 

ABC rekrutacji


 

Zasady Kwalifikacji

 • Ocena na dyplomie

Wymagane dokumenty

 • Dyplom ukończenia studiów

Najważniejsze daty

 • 19.04.2024 – rozpoczęcie rejestracji kandydatów w IRK
 • 22.07.2024 – ostatni dzień rejestracji i wniesienia opłaty
 • 24.07.2024 – wyniki I terminu rekrutacji
 • 30.07.2024 – ostateczny termin złożenia dokumentów
 • 01.10.2024 – rozpoczęcie roku akademickiego

English Philology w pigułce


 

Strona kierunku