Dzień Otwarty Polonistyki UO 27 kwietnia w Auli Błękitnej. Przygotowali go pracownicy Katedry Literatury Polskiej i Katedry Języka Polskiego. W wydarzeniu uczestniczyło około 60 uczniów opolskich liceów — Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr IX i Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi.

Uczestnicy mogli wysłuchać trzech wykładów o tematyce polonistycznej i kulturoznawczej. W programie był wykład profesora Adriana Glenia o religijności polskich poetów XX wieku, podczas którego licealiści wysłuchali interpretacji wybranych wierszy Wisławy Szymborskiej, Tadeusza Różewicza i Zbigniewa Herberta. Kolejnym punktem programu był wykład doktorantki językoznawstwa Katarzyny Preuhs o historii ruchów feministycznych. Temat ten bardzo zainteresował uczestników. Ostatni z przygotowanych wykładów poświęcony był jej wpływowi historii języka na współczesną polszczyznę. Profesor Lidia Przymuszała opowiedziała o pochodzeniu języka polskiego, wyjaśniła, dlaczego wyrazy mają różną postać i skąd pochodzi „ó”.

Wykład poprzedzony był prezentacją kierunków oferowanych tegorocznym maturzystom przez opolskie katedry polonistyczne. Wśród nich są: dwujęzyczność w komunikacji wielokulturowej, edytorstwo, filologia polska, lingwistyka stosowana i logopedia z językiem polskim jako obcym.

Dzień Otwarty Polonistyki UO to okazja do przedmaturalnej powtórki z języka polskiego oraz zaproszenie do studiowania na Uniwersytecie Opolskim.