Pracownia Różnorodności i Migracji FORTHEM zaprasza studentów/studentek i pracowników/pracowniczek uczelni sojuszu do udziału w warsztatach na temat spraw międzykulturowych w szkolnictwie wyższym. Zorganizowane przez Uniwersytet Johannesa Gutenberga w Moguncji, finansowane przez Ministerstwo Rodziny, Kobiet, Kultury i Integracji landu Nadrenia-Palatynat i prowadzone przez Uniwersytet Opolski warsztaty dotyczą kwestii przywileju białych, a także sposobów na promowanie różnorodności w środowisku akademickim. Celem warsztatów jest wyposażyć uczestniczki i uczestników w wiedzę i kompetencje związane z rozpoznawaniem przywilejów grup większościowych, rozpoznawaniem swoich własnych postaw i eksplorowaniem sposobów na walkę z dyskryminacją w akademii. W warsztatach można wziąć udział niezależnie – w obu lub jednym z nich.

Zajęcia poprowadzą dr Marzanna Pogorzelska, wykładowczyni i badaczka oraz pełnomocniczka rektora ds. równego traktowania w Uniwersytecie Opolskim i dr Michał Wanke, który jest wykładowcą w naukach o kulturze, badaczem grup zmarginalizowanych i byłym koordynatorem biura ds. międzynarodowych programów studiów w UO.

Warsztaty w języku angielskim zaplanowano online:

 • White privilege. How to see the invisible
  • Warsztat dla studentów/studentek i pracowników/pracowniczek / Online
  • 12.2022
  • 14.00 – 16.15 CET
 • Open up! Inclusive university environment – how to promote diversity
  • Warsztat dla studentów/studentek i pracowników/pracowniczek / Online
  • 12.2022
  • 14.00 – 16.15 CET

Na każdy z tych warsztatów można zarejestrować się poprzez formularz pod tym adresem: https://badania.uni.opole.pl/index.php/961278

Więcej informacji w załączonych ulotkach.

Organizatorzy proszą o rozpowszechnienie tego zaproszenia.

Two FORTHEM Workshops: White privilege & Inclusive university environment

FORTHEM Diversity and Migration Lab invites partner university students and staff to participate in workshops related to intercultural issues in academia. Organized by the JGU with funding from the Ministry for Family, Women, Culture and Integration of the State of Rhineland-Palatinate and carried out by the UO, the workshops cover issues of white privilege and the ways of promoting diversity in the academic environment. The workshops are aimed at equipping the participants with the knowledge and competences connected with recognizing majority privileges, exploring participants’ own attitudes and exploring the ways of combating discrimination in academic environment. They can be attended independently from each other.

The workshops will be conducted by dr. Marzanna Pogorzelska who is a lecturer, researcher and rector’s plenipotentiary for equal treatment at the University of Opole and dr. Michal Wanke who is a lecturer in cultural studies, researcher of marginalized groups and former coordinator of the office for international study programmes at the UO.

The workshops are scheduled online as follows:

 • White privilege. How to see the invisible
  • Workshop for students and staff / Online
  • 12.2022
  • 14.00 – 16.15 CET
 • Open up! Inclusive university environment – how to promote diversity
  • Workshop for students and staff / Online
  • 12.2022
  • 14.00 – 16.15 CET

You can register for one or both workshops following this link: https://badania.uni.opole.pl/index.php/961278 and find more information in the attachments.

The organizers will appreciate it if you circulate this invitation in your networks.