Zespół projektowy FIT FORTHEM (https://www.forthem-alliance.eu/fit-forthem/) potrzebuje informacji. 

Naszym celem jest poznanie opinii społeczności uniwersyteckiej na temat internacjonalizacji nauki, jej transferu i komunikacji ze społeczeństwem, oraz warunków pracy pracowników. Twoje opinie pomogą dopracować strategię FORTHEM i poprawić funkcjonowanie tych obszarów. 

Będziemy wdzięczni za wypełnienie ankiety. Zajmie to tylko ok. 15 minut (https://encuestas.uv.es/index.php/315427?lang=pl).  

Wyniki będą anonimowe i dostępne po zakończeniu tego zadania na stronie projektu FIT FORTHEM. Link do ankiety będzie aktywny do 31.12.2021 roku. 

Zapraszamy do udostępniania linku do ankiety kolegom i koleżankom z innych uczelni. Im więcej zbierzemy opinii, tym dokładniejsza będzie nasza analiza. 

Dziękujemy za współpracę. 

Zespół FIT FORTHEM 

 

Linki do pozostałych wersji językowych ankiety: 

Angielska: https://encuestas.uv.es/index.php/315427?lang=en 

Hiszpańska: https://encuestas.uv.es/index.php/315427?lang=es 

Polska: https://encuestas.uv.es/index.php/315427?lang=pl 

Włoska: https://encuestas.uv.es/index.php/315427?lang=it  

Francuska: https://encuestas.uv.es/index.php/315427?lang=fr 

 


 

The FIT FORTHEM project team (https://www.forthem-alliance.eu/fit-forthem/) needs your help. 

Our objective is to know the opinion of the university community on the internationalization of science, its transfer and communication to society and the working conditions of the staff. Knowing your vision will help establish a better FORTHEM strategy and improve work in these areas. 

We would appreciate if you completed our survey. It will take only about 15 minutes of your time. (https://encuestas.uv.es/index.php/315427?lang=en).  

The results will be anonymous and accessible on the FIT FORTHEM project website once this task is completed. The link will remain active until 31st December 2021. 

Please, feel free to share the link with colleagues from other universities as well. The more opinions we gather, the more accurate our analysis will be. 

Thank you for your collaboration. 

The FIT FORTHEM team 

 

Links to various language versions: 

English https://encuestas.uv.es/index.php/315427?lang=en 

Spanish https://encuestas.uv.es/index.php/315427?lang=es 

Polish https://encuestas.uv.es/index.php/315427?lang=pl  

Italian https://encuestas.uv.es/index.php/315427?lang=it  

French https://encuestas.uv.es/index.php/315427?lang=fr