Dział Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą (BNWZ) ogłasza dodatkową rekrutację na zagraniczne praktyki studenckie w ramach Programu Erasmus+. Praktyki w ramach Programu Erasmus+ to niepowtarzalna możliwość zdobycia doświadczenia, poprawy swojej sytuacji na rynku pracy oraz nawiązania nowych, międzynarodowych kontaktów. Przypominamy również, że praktykę zrealizowaną w ramach Programu Erasmus+ można zaliczyć jako praktykę obowiązkową w toku studiów. Miejsce praktyki mogą Państwo wybrać sami, mając na uwadze swój kierunek studiów oraz zainteresowania, pamiętając jednak o międzynarodowym charakterze mobilności.

Stawki obowiązujące w ramach niniejszej rekrutacji można znaleźć tutaj:  http://erasmusplus.uni.opole.pl/show.php?id=79&lang=pl&m=1 .

Praktyki należy zrealizować (zakończyć) najpóźniej do kwietnia/maja 2018 r.

Zachęcamy do kontaktu z koordynatorem instytutowym/wydziałowym (aktualna lista koordynatorów dostępna jest tutaj:  http://erasmusplus.uni.opole.pl/show.php?id=25&lang=pl) do dnia 10 stycznia 2018 r.

W razie pytań, zachęcamy również do kontaktu z naszym Działem (erasmus@uni.opole.pl, tel. 77 541 5975)