Proszę, aby starostowie grup skontaktowali się z wszystkimi prowadzącymi zajęcia w celu ustalenia trybu działania co do realizacji zajęć w czasie przejściowym.

Tomasz Sutarzewicz
(Koordynator kierunków)
Group spokespersons are kindly asked to contact the teachers in order to discuss the particulars and receive instructions as regards the ways in which your classes will be conducted in the transitional period
Tomasz Sutarzewicz
(Coordinator of study programmes)