02-11 MARCA 2021

pod patronatem
Dziekana Wydziału Filologicznego UO
oraz Katedry Nauk o Kulturze i Religii UO

CELEBRATING AFRICAN-AMERICAN CULTURE
Seria wykładów online w języku angielskim Dra Stana Breckenridge’a

PROGRAM/ SCHEDULE