Po raz 21. opublikowany został Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2020. W kategorii Języki obce sklasyfikowano Uniwersytet Opolski na wysokiej 9 pozycji. Na szczególną uwagę zasługują kryteria, w których Uniwersytet Opolski wyprzedza laureatów: efektywność naukowa i umiędzynarodowienie (szczegóły metodologii http://ranking.perspektywy.pl/2020/article/metodologia-rankingu-uczelni-akademickich ). Od kilku lat pozycja Uniwersytetu Opolskiego w zakresie kształcenia języków obcych stale rośnie (2017-16, 2019-15, 2020-9). W rankingu dobre pozycje zajmują również Filologia polska (12) i Kulturoznawstwo (10). 

 

Ranking Perspektyw 2020kategoria Języki obce 

Źródło: http://ranking.perspektywy.pl/2020/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-humanistyczne/filologie-obce