Dr Michał Wanke z Katedry Nauk o Kulturze i Religii UO przedstawi prezentację “Światy społeczne użytkowników cannabis a “normalizacja” w kontekstach nie-zachodnich – założenia i kulisy projektu badawczego” na zebraniu naukowym Opolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, które odbędzie się w środę, 1. lutego 2023 r. o godzinie 13.00 w sali 330 Collegium Civitas.

Prezentacja ma trzy cele: (1) przedstawić założenia projektu badawczego, który integruje badania terenowe, dostępną literaturę socjologiczną, kryminologiczną i inną na temat użytkowników cannabis i szerzej onto-polityk substancji, tendencji liberalizujących prawo, narracje i postawy dotyczące marihuany, a także, (2) zademonstrować zakulisową pracę z redaktorami książki Europejskiego Towarzystwa Społecznych Badań Narkotyków (ESSD), interakcję z recenzjami nieprzyznanego grantu NCN oraz doświadczenia z redakcji specjalnego wydania czasopisma poświęconego kulturom cannabis. Ponadto, referat (3) przedstawi perspektywy dalszych badań, publikacji i aplikacji grantowych, które autor planuje (Miniatura NCN) lub oczekuje werdyktu (stypendium post-doc w ramach programu Bekkera NAWA).

Spotkanie Opolskiego Oddziału PTS będzie miało więc dwa wymiary: socjologicznej dyskusji na temat narkotyków, ale także “techniczny” związany z pisaniem akademickim i “zarządzaniem” nauką. Zapraszamy aspirujących studentów, badaczy na wczesnym etapie kariery i wszystkich zainteresowanych tematem społecznych aspektów używania narkotyków lub kulisami pracy akademickiej z narodowymi grantodawcami i zagranicznymi redaktorami.

Dla chętnych uczestników organizatorzy przygotowali bibliografię: https://dysk.uni.opole.pl/index.php/s/wq5McaqLfbNJQDy

Wanke, M., Piejko-Płonka, M., & Deutschmann, M. (2022). Social worlds and symbolic boundaries of cannabis users in Poland. Drugs: Education, Prevention and Policy, 0(0), 1–11. https://doi.org/10.1080/09687637.2022.2046706

Wanke, M., Sandberg, S., Macit, R., & Gülerce, H. (n.d.). Culture Matters! Changes in the global landscape of cannabis. Drugs: Education, Prevention and Policy. https://doi.org/10.1080/09687637.2022.2091301

Wanke, M., Macit, R., Department of Sociology, Harran University, Sanliurfa, Turkey, Gulerce, H., & Department of Sociology, Harran University, Sanliurfa, Turkey. (2022). The Stigmatization of Drug Addiction in South-East Turkey the Case of Drug Abuse Prevention Programme for Youth Project in Turkey. ADDICTA: The Turkish Journal on Addictions, 9(2), 137–141. https://doi.org/10.5152/ADDICTA.2022.22009