ZARZĄDZENIE nr 33/2020

Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 03 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 44/2018 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie opłaty miesięcznej za miejsce w pokojach studenckich i gościnnych w Domach Studenta Uniwersytetu Opolskiego.

Czytaj więcej…