Odbędzie się 22.09.2022 (czwartek) w godz. 14:00-15:30 na Teams. Jest to kolejne spotkanie w ramach serii Relacyjność w Edukacji. Tym razem tematem do dyskusji będą stany Ja. Przedstawione zostaną, po krótce, stany Ja z perspektywy Analizy Transakcyjnej i na przykładach zostanie pokazane w jaki sposób wpływają one na komunikację w polu edukacji. Zapraszamy osoby, które kontynuują spotkania z Małgorzatą Adams-Tukiendorf oraz osoby zainteresowane, które będą pierwszy raz.

Link do spotkania

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3af9adabbc29634efc997a31d4e621ddd5%40thread.tacv2/1655718705675?context=%7b%22Tid%22%3a%228bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5%22%2c%22Oid%22%3a%220537896c-878f-42ad-abd5-eca14656ad79%22%7d