Warsztat odbędzie się 22 lutego 2023r. (środa) w godz. 10:00-11:30 na Teams. dr M. Adams-Tukiendorf zaprasza na kolejne spotkanie w ramach serii Relacyjność w Edukacji. W tej odsłonie poznamy typy transakcji, czyli sposoby na to, jak się komunikujemy z perspektywy analizy transakcyjnej. Przyjrzymy się, jaką rolę w komunikacji pełnią poszczególne stany Ja oraz dlaczego czasami proces komunikacji się nie udaje.

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3af9adabbc29634efc997a31d4e621ddd5%40thread.tacv2/1675957196040?context=%7b%22Tid%22%3a%228bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5%22%2c%22Oid%22%3a%220537896c-878f-42ad-abd5-eca14656ad79%22%7d