Już 21.04.2018 zakończenie II edycji Akademii Młodego Poligloty

Na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Opolskiego od 25 listopada 2017 roku realizowana była II edycja Akademii Młodego Poligloty. Projekt ten, utworzony z inicjatywy Dziekan Wydziału Filologicznego, prof. Joanny  Czaplińskiej sprawił, że uczelnia otworzyła swoje drzwi przed młodymi adeptami nauki, dołączając w ten sposób do grona ośrodków, przy których istnieją tzw. uniwersytety dziecięce.

W tegorocznej edycji, skierowanej do odbiorców w wieku 9-12 lat, wzięło udział prawie pięćdziesięcioro dzieci z Opola, a także z okolic stolicy województwa. Zajęcia odbywały się od 25.11.2017 w wybrane soboty w Collegium Maius (pl. Kopernika 11). Celem cyklu spotkań z ośmioma językami było pokazanie najmłodszym, że nauka może być świetną zabawą, a języki wcale nie muszą być obce. Każde spotkanie trwało 90 minut  i było podzielone na dwie części: pierwsza to krótki „wykład” czy też raczej pogadanka, druga to warsztaty, podczas których, dzięki zróżnicowanym formom artystycznym i zabawom leksykalnym, utrwalana była nowa wiedza. Zajęcia prowadzili wykładowcy Uniwersytetu Opolskiego, którzy – choć na co dzień uczą dorosłych – znakomicie poradzili sobie z wyzwaniem, jakim była praca z dziećmi. Wykładowcom każdorazowo towarzyszyli wolontariusze – studenci Wydziału Filologicznego, którzy z entuzjazmem włączyli się w realizację projektu.

W tym roku w ramach Akademii prezentowane były języki, których naucza się na Wydziale Filologicznym: angielski, czeski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, serbski, włoski. W ciekawej formie dostosowanej do wieku młodego odbiorcy zaprezentowane zostały kraje, w których używane są poszczególne języki, ponadto podczas większej części zajęć czytane były klasyczne teksty literatury dziecięcej, jak np. Lokomotywa, Rzepka, Na straganie w przekładach na wybrane języki.

Każdy uczestnik Akademii Młodego Poligloty otrzymał indeks, a 21.04.2018, po ostatnich przypadających na ten dzień zajęciach z języka niemieckiego, odbędzie się uroczyste dyplomarium, podczas którego z pewnością birety pójdą w górę, nie zabraknie gratulacji, a także niespodzianek. Dyplom Akademii Młodego Poligloty bez wątpienia będzie dla każdego słuchacza miłą pamiątką.

Na stronie www.poliglota.wfil.uni.opole.pl znajdują się wszystkie informacje na temat projektu, a także relacje z kolejnych spotkań zarówno w I, jak i bieżącej, II edycji.