11.02. 2021 rozpoczynamy cykl spotkań doskonalących kompetencje dydaktyczne prowadzących zajęcia ze studentami pt. „Relacyjność w edukacji”. Spotkania poprowadzi dr Małgorzata Adams-Tukiendorf. Wprowadzenie do tematyki („Analiza Transakcyjna dla nauczycieli”) odbędzie się na platformie MS Teams w godz. 16.00-17.00 i będzie miało charakter otwarty LINK

Kolejne 2-godzinne spotkania będą odbywały się w lipcu/wrześniu/lutym w grupach 8-16 osobowych:

Kontrakt na uczenie się
Nastawienie i przekonania
Style komunikacji
Typy komunikacji w grupie
Informacja zwrotna dla grupy
Bariery w uczeniu się
Zarządzanie czasem i aktywnością studenta i własną

Po ukończeniu cyklu szkoleń uczestnik/uczestniczka

zna
– kluczowe pojęcia analizy transakcyjnej
– najważniejsze zasady kontraktowania z grupą uczącą się
– sposoby efektywnego komunikowania się w grupie uczącej się
– rodzaje stanów Ja
– psychologiczne pozycje życiowe
– zasady budowania relacji z grupą uczącą się

potrafi
– rozpoznać dominujące typy zachowań w grupie uczącej się
– rozpoznać zachowania pasywne w grupie i adekwatnie na nie reagować
– skutecznie komunikować się w grupie uczącej się
– rozpoznać i zarządzić różnymi formami strukturalizacji czasu
– skutecznie pracować z grupą dorosłych uczniów

nazwa zespołu: Relacyjność w Edukacji

link do zespołu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3af9adabbc29634efc997a31d4e621ddd5%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=26405902-b243-4eca-8223-f76d1395f783&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5

11.02.2021 r. godz 16:00-17:00