Dr Ewelina Kamińska-Mierzwa, dr Brygida Lika oraz dr Bogusława Gosiewska-Turek zapraszają na spotkanie warsztatowe “Wyzwania edukacji włączającej’. Warsztat kierowany jest do nauczycieli akademickich wszelkich specjalizacji. Celem spotkania będzie przybliżenie koncepcji edukacji włączającej, uniwersalnego projektowania w edukacji oraz zaprezentowanie konkretnych rozwiązań w środowisku uniwersyteckim.

Termin: środa, 07.02.2024, w godz. 10:30-12:00, sala 208 Collegium Maius.

Zgłoszenia: https://forms.gle/B7p5GVtoB7DHkMR48