Celem spotkania jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie równego traktowania. Warsztat obejmować będzie następujące zagadnienia:

  • sytuacja różnych grup studentów i studentek w kontekście równości;
  • dyskryminacja (przyczyny, formy, konsekwencje, zapobieganie);
  • działania indywidualne i instytucjonalne na rzecz równości.

 

Spotkanie poprowadzi dr Marzanna Pogorzelska, Pełnomocniczka ds. równego traktowania.

Termin: wtorek, 07.02.2023,  w godz. 10:00-11:30, sala 207A Collegium Maius.

 

Zgłoszenia: https://docs.google.com/forms/d/1vRMQfBbFnNonbieCwbywtBFKpKJLNddqucxGQE2aXv8/edit