Wszystkich, których interesuje historia i kultura Rosji, zapraszamy na zebranie organizacyjne Koła Naukowego Kultury Rosyjskiej. Koło działa na Wydziale Filologicznym UO od grudnia 2012 roku i w ciągu tych siedmiu lat trzykrotnie zostało uznane przez Forum Studenckiego Ruchu Naukowego UO za najlepsze koło w kategorii nauk humanistyczno-artystycznych. W czerwcu 2016 r. jako pierwsze w Polsce studenckie koło naukowe zostało nagrodzone Medalem Mickiewicz-Puszkin przez Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód. KNKR organizuje wyjazdy za wschodnie granice i nie tylko, współpracuje ze Stowarzyszeniem Współpracy Polska-Wschód, członkowie koła uczestniczą w wymianach młodzieżowych ze studentami z Rosji, biorą udział w różnorodnych wydarzeniach związanych z kulturą rosyjską w kraju i za granicą (m.in. Festiwal Filmów Rosyjskich “Sputnik nad Opolem”, Światowy Dzień Języka Rosyjskiego) oraz w konferencjach naukowych. Zapraszamy wszystkich studentów naszego Uniwersytetu – nie tylko filologów! Spotkanie odbędzie się 3 grudnia 2019 r. o godz.15 w sali 205 CM.