Władze wydziału

Dziekan Wydziału Filologicznego

dr Elżbieta Szymańska-Czaplak

Telefon: +48 77 541 59 40

ela@uni.opole.pl


 

Zastępca Dziekana Wydziału Filologicznego

Koordynator Kierunków – kierunki anglistyczne

dr Małgorzata Adams-Tukiendorf

Telefon: +48 77 541 59 42

m.tukiendorf@uni.opole.pl


 

Pełnomocnik Dziekana ds. Promocji i Kontaktów z Biznesem

Koordynator Kierunków – kierunki germanistyczne, slawistyczne oraz Filologia polska i Edytorstwo

mgr Tomasz Sutarzewicz

Telefon: +48 77 541 59 41

sutarzewicz@uni.opole.pl


 

Koordynator Kierunków – kierunki romanistyczne i polonistyczne

mgr Aleksandra Bogocz

Telefon: +48 77 541 60 18

abogocz@uni.opole.pl


 

Kierownik studiów doktoranckich – nauki humanistyczne: językoznawstwo, kulturoznawstwo (nauki o kulturze i religii), literaturoznawstwo

dr hab. Sabina Brzozowska-Dybizbańska, prof. UO

Telefon: +48 77 541 59 23

sabina.brzozowska@uni.opole.pl


 

Kierownik studiów doktoranckich – PhD in English language and literature

prof. dr hab. Ilona Dobosiewicz

Telefon: +48 77 541 59 14

ildob@uni.opole.pl