Władze wydziału

Dziekan Wydziału Filologicznego

dr Elżbieta Szymańska-Czaplak

Telefon: +48 77 541 59 40

ela@uni.opole.pl


Zastępca Dziekana Wydziału Filologicznego

dr Małgorzata Adams-Tukiendorf

Telefon: +48 77 541 59 42

m.tukiendorf@uni.opole.pl


Kierownik studiów doktoranckich – nauki humanistyczne: językoznawstwo, kulturoznawstwo (nauki o kulturze i religii), literaturoznawstwo

dr hab. Sabina Brzozowska-Dybizbańska, prof. UO

Telefon: +48 77 541 59 23

sabina.brzozowska@uni.opole.pl


Kierownik studiów doktoranckich – PhD in English language and literature

prof. dr hab. Ilona Dobosiewicz

Telefon: +48 77 541 59 14

ildob@uni.opole.pl


Koordynator Kierunków, Pełnomocnik Dziekana ds. Promocji i Kontaktów z Biznesem

mgr Tomasz Sutarzewicz

Telefon: +48 77 541 59 41

sutarzewicz@uni.opole.pl


Koordynator Kierunków

mgr Aleksandra Bogocz

Telefon: +48 77 541 59 41

abogocz@uni.opole.pl