Rada Studencka Wydziału Filologicznego UO uprzejmie prosi o pilne zgłoszenie się wszystkich starostów grup naszego Wydziału do 28.06.2020 r.
Kontakt poprzez fanpage Rady Studenckiej Wydziału Filologicznego UO na Facebooku lub adres mailowy: przewodniczacarswf@gmail.com.