Between 25 and 30 November, all the classes by Tomasz Sutarzewicz, MA will be held online (MS Teams). Students will receive instructions in their course team. / Od 25 do 30 listopada wszystkie zajęcia mgr. Tomasza Sutarzewicza będą odbywać się zdalnie (MS Teams). Studenci otrzymają instrukcje w swoim zespole przedmiotowym.