Studenci V semestru English Philology, studia niestacjonarne I stopnia – 26.01.2020, godz. 9:00, sala 207 Collegium Maius – obowiązkowe szkolenie z Ochrony Własności Intelektualnej. Szkolenia OWI są obowiązkowe dla studentów piątego semestru wszystkich kierunków. Studenci innych kierunków Wydziału Filologicznego, którzy nie uczestniczyli w szkoleniach OWI w terminach przewidzianych dla ich kierunków, powinni przyjść w niedzielę z anglistami. Będzie to ostatnie z serii szkoleń OWI po polsku na naszym Wydziale.