Przypominam, że w dniu dzisiejszym odbędzie się obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów pierwszych lat kierunków:
– Germanistik (studia I stopnia),
– Germanistik-Lehramt (studia II stopnia),
– Filologia polska (tylko studia II stopnia),
– Edytorstwo (studia I stopnia)
Proszę o niezawodne stawienie się w sali 306 Collegium Maius o godz. 16:30
Tomasz Sutarzewicz