Do dnia 15.12.2019 wszyscy Studenci proszeni są o sprawdzenie poprawności podpiętych przedmiotów na semestr zimowy 2019/20. Suma punktów ECTS powinna wynosić 30.

Attention All Students – check your USOS web to 15.12.2019 – make sure that you have all the courses listed – the number of ECTS for the semester needs to be 30.