26 kwietnia o godz. 12:00 w czytelni Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu odbyło się spotkanie autorskie z poetą i eseistą Jackiem Gutorowem. Rozmowę o jego najnowszej książce, tomie przekładów zatytułowanym Wygnani z raju, poprowadził dr Bartosz Suwiński.  Licznie zgromadzeni licealiści, studenci i miłośnicy poezji mogli posłuchać wierszy Davida Jonesa, Geoffreya Hilla i Charlesa Tomlinsona. Prof. Gutorow opowiadał także o sztuce przekładu literackiego, zwracał uwagę słuchaczy na to, co cechuje dobrze przełożony tekst, jaki jest współczesny status tłumaczy literatury (w szczególności poezji), a także na jakie kłopoty mogą się natknąć w swojej pracy.