Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00mgr Barbara Dopierała  

+48 77 541 59 22

mgr Alicja Jacak   
+48 77 541 59 64

Adres:
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Collegium Maius

pl. Kopernika 11
45-040 Opole
pok. 8

E-mail: sekretariat.wfil@uni.opole.pl

http://wfil.uni.opole.pl