Pracownicy Sekretariatu Wydziału Filologicznego NIE ZAJMUJĄ SIĘ REKRUTACJĄ.
Szczegóły rekrutacji na stronie rekrutacja.uni.opole.pl
Wszelkie zapytania proszę kierować do Komisji Rekrutacyjnej – tel. 77 54 16 005 lub 77 54 16 003. 

The Secretary’s Office IS NOT INVOLVED in the registration/ recruitment process.
For more details visit rekrutacja.uni.opole.pl
In case of any questions please contact Recruitment Committee – phone: 77 54 16 005 or 77 54 16 003.


Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00mgr Barbara Dopierała  
+48 77 541 59 22

mgr Alicja Jacak   
+48 77 541 59 64

Adres:
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Collegium Maius

pl. Kopernika 11
45-040 Opole
pok. 8

E-mail: sekretariat.wfil@uni.opole.pl

http://wfil.uni.opole.pl