Wszyscy studenci proszeni są o sprawdzenie podpięć przedmiotów w systemie USOS do 10.04.2020. W każdym semestrze student musi zdobyć 30 ECTS, szczególną uwagę proszę zwrócić na przedmioty wybieralne. Wszelkie uwagi proszę zgłaszać do dziekanatu drogą elektroniczną.

 

All students are supposed to get 30 ECTS in each semester. Please check in the USOS system if all the courses you attend are there, paying special attention to electives. Any problems should be reported to the Dean’s office till 10.04.2020.