W dniu 25 kwietnia 2017 r. w Muzeum im. Dionysiosa Solomosa w Kerkyrze (Grecja) z referatem pt. From (Online) Hate Speech to Hate Crime wystąpili dr Monika Kopytowska (Uniwersytet Łódzki) oraz dr hab. Łukasz Grabowski (Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego). Podczas wystąpienia prelegenci przedstawili wyniki swoich badań prowadzonych w ramach europejskiego projektu C.O.N.T.A.C.T. Creating On-line Network, Monitoring Team and Phone App to Counter Hate Crime Tactics (JUST/2014/RRAC/AG/HATE/6706), którego kierownikiem jest Prof. Fabienne Baider (University of Cyprus), a koordynatorem polskiej części jest dr Monika Kopytowska. Celem projektu jest przeciwdziałanie zarówno mowie nienawiści, jak i przestępstwom motywowanym nienawiścią poprzez prowadzenie badań naukowych, szkoleń, seminariów i warsztatów dla młodzieży, a także udostępnienie strony internetowej i aplikacji na smartfony do zgłaszania przypadków mowy nienawiści i przestępstw motywowanych nienawiścią. Warto wspomnieć, że w anonimowym badaniu kwestionariuszowym dotyczącym postrzegania mowy nienawiści brali udział m.in. niektórzy obecni studenci 3. roku na kierunku English Philology na Uniwersytecie Opolskim, za co należą im się szczególne podziękowania. Ponadto w ramach programu mobilności Erasmus+ dr hab. Łukasz Grabowski przeprowadził w dniach 24-28 kwietnia zajęcia – z tematyki językoznawstwa korpusowego, frazeologii i przekładoznawstwa – dla studentów studiów licencjackich i magisterskich na Uniwersytecie Jońskim w Kerkyrze.